patauška

patauška
patáuška sf. (1) 1. Kl, Pln prie botago galo pririšama virvutė pliauškinti, tauškinti; papliauška: Su votagu pliauškinau pliauškinau, i patáuška atskaro Lkv. Bene piemuo esi, kad tau pri votego dar reik patáuškos! Kv. Patauška yra botago galas J. Mano botagas išsiplaušojo, reik privyti pataušką J. Nusitaukščiojo botago patauška J. ^ Ko tauški kaip patáuška – a liežuviuo vietos neturi! Vvr. 2. scom. Ms, Ps, Pl, Grž, Skp, Pbs kas niekus plepa, daug tauškia, patarška: Tokia patauška ta jo žmona: plepa plepa niekus kaip antis Paį. Vienas patáuška pasakė, o kitas pletkinykas išnešiojo Ėr. Netikiu, ką ta patáuška blerba Šl. 3. scom. Als, Ms, Šts kas nerimtas, lengvabūdis, pliuškis, vėjavaikis: Nebūk toks patáuška, laikas jau surimtėt Rs. Susišnekėsi su tuo patáuška! Alk. Merga, kuri draikstos, vadinas patauška J.
◊ vė́jo (visų̃ vė́jų) patáuška pliuškis, vėjavaikis: Kame esi matęs kitą tokią vė́jo patáušką?! Slnt. Nėkas geras iš anos neišeis: tokia yr visų vė́jų patáuška Plt. Ana yra vėjo patauška J. Kas liežuviais plaka? Vėjo patauškos Vaižg.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • patauška — patáuška dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vėjas — sm. (1) K, KGr145, KII5,37, I, LsB309, Š, K.Būg, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ, FzŽ79,384, PolŽ130; SD1192, SD395, Q209, H, R, R76, MŽ, MŽ101, Sut, D.Pošk, N, M, L, LL276, vėjis (1), vėjai pl. (1) 1. oro srovė; oro judėjimas horizontalia kryptimi iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darda — dardà scom. (2) NdŽ; M patauška, plepys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutaukščioti — tr. pliaukščiojant, taukščiojant nudaužyti: Nutaukščiojau votego patauškus ir nebgal įkirsti kumelei Šts. | refl.: Nusitaukščiojo patauška botago, t. y. nusitauškino J. taukščioti; atitaukščioti; nutaukščioti; pataukščioti; sutaukščioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patarška — sf. (1) 1. Š, BŽ604 zool. perlavištė (Numida meleagris): Patarška nėra keleivė, ji vietos nemaino be reikalo Blv. 2. žr. patauška 1: Kad nori pliauškinti, prisirišk pataršką Krok. 3. scom. Lk, Šl, Snt, Vj kas daug plepa, tarškia: Paklausk tos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pataukša — scom. (1) NdŽ žr. patauška 3. ◊ vėjo pataukša NdŽ vėjavaikis, pliuškis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patauškėti — 1. intr. NdŽ kurį laiką tauškėti. 2. intr. prisipildyti tauškėjimo: Kad aš paleisčio iš patauškos, visi laukai patauškėtų Šts. 3. intr., tr. NdŽ šnek. pataukšti, paplepėti: Boba patauškėjo, ir jemi į galvą Krš. Pataušku niekų, i rašos [žodžių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturška — patùrška scom. (1) patauška, plepys: ^ Turška kaip patùrška Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patvaiska — sf. (1) nerimta mergina ar moteris, patauška: Neprasidėk su patvaiskoms KlvrŽ. Aš tik sakau, kam jis tą patvaiską Gaidienę pasikvietė, kokia ji jam giminė?! I.Simon …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plakti — plàkti, plãka, plãkė 1. tr. SD336, H, K mušti, pliekti (botagu, rykšte, diržu...): Kada kas pjauna vištytį, – alpsti, merki akį, o vargdienius mužikus kasdien rykštėmis plaki D.Pošk. Vis su šviežia rykšte žmogų liuob plàkti, ka būtum… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”